Programma Trieste-Lubiana di doppio titolo accademico Univerzitetni Diplomirani Matematik/ Laureato in Matematica:

Il programma di doppio titolo accademico Univerzitetni Diplomirani Matematik /Laurea in Matematica e` un programma di studi integrato, istituito dalle Universita` di Trieste e Lubiana, che permette agli studenti partecipanti di effettuare una parte della loro carriera universitaria presso l'Universita` di Trieste e una parte presso l'Universita` di Lubiana, ottenendo alla fine del percorso degli studi sia il titolo di studio italiano sia quello sloveno; per maggiori informazioni e per scaricare il bando per l'anno accademico 2011-12: sito del CS Matematica a Trieste

Informazioni sul Corso di diploma in Matematica a Lubiana
 
 

Program Ljubljana-Trst za pridobitev dvojne diplome
Univerzitetni Diplomirani Matematik/ Laureato in Matematica:

Program za pridobitev dvojne diplome Univerzitetni diplomirani matematik / Laureato in Matematica je integrirani studijski program, ki sta ga pripravili Univerza v Ljubljani in Univerza v Trstu in ki sodelujocim omogoca, da del studija in studijskih obveznosti opravijo na partnerski univerzi ter s tem pridobijo diplomski listini obeh Univerz. Program je opredeljen z Dogovorom o izvedbi studijskih programov za pridobitev dvojne diplome Univerzitetni diplomirani matematik / Laureato in Matematica, ki je dosegljiv na naslovu 
http://www.fmf.uni-lj.si/~petkovsek/slovensko.html.

Studij Matematike v Trstu